GDPR Politika ochrany osobních údajů

Tato Politika ochrany osobních údajů je určena všem osobám navštěvujícím a nakupujícím na webových stránkách in-spirace.eu Zveřejněním těchto zásad bychom rádi obeznámili, jaké osobní údaje shromažďujeme, zpracováváme, uchováváme a dále k jakému účelu data používáme a jakým způsobem zajišťujeme jejich ochranu. Doporučujeme tedy všem stávajícím i budoucím zákazníkům seznámit se s touto Politikou ochrany osobních údajů před tím, než poskytnou jakýkoliv osobní údaj.

Firma IN-SPIRACE Irena Šikulová, se sídlem Bystřice nad Pernštejnem 593 01 IČ: 45493286 se řídí Politikou ochrany osobních údajů fyzických osob a zabezpečuje ochranu těchto osobních údajů. Využitím internetového obchodu in-spirace.eu nebo poskytnutím svých osobních a kontaktních údajů je projeven souhlas se zpracováním osobních údajů nutných pro uskutečnění prodeje, pro čerpání věrnostních slev, pro příjem objednávek zboží a zasílání novinek emailem.

1. Shromažďování osobních údajů

Pro naši obchodní činnost shromažďujeme Vámi uvedené potřebné údaje k jednoznačné identifikaci obchodního či marketingového účelu, tj. jméno, příjmení, příp. titul, dále Vámi poskytnuté kontaktní údaje jako je korespondenční adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, příp. číslo Vašeho bankovního účtu. Pro vytvoření elektronického účtu na internetových stránkách in-spirace.eu je potřebné zadat Vaši platnou e-mailovou adresu a heslo, přičemž je povinností klienta, aby tyto údaje byly chráněny před zneužitím neoprávněnými osobami. Společnost nepostupuje shromážděné osobní údaje žádným jiným subjektům leda, že by tato povinnost byla dána zákonem a za podmínek dle platných právních předpisů. Osobní údaje jsou shromažďovány buď prostřednictvím e-mailu, telefonicky, či písemnou formou (dopisu) nebo vyplněním formuláře v kamenné prodejně.

2. Zpracovávání osobních údajů

Osobní údaje klientů jsou zpracovávány jak manuálním, tak i automatizovaným způsobem. Jsou uchovávány v interním účetním a informačním systému a jsou chráněny před nezákonným zneužitím či zcizením neoprávněnou osobou. Osoby přicházející do styku s těmito osobními údaji jsou vázáni mlčenlivostí.

3. Využití osobních údajů pro obchodní a marketingové účely

Osobní údaje poskytnuté klientem vyplněním formuláře na prodejně, nebo osobní údaje poskytnuté e-mailovou, telefonickou či písemnou formou (dopisu) společnost využívá za účelem realizace objednávek vč. doručení prostřednictvím přepravní společnosti a uskutečnění plateb a vyúčtování, čerpání věrnostních slev. Poskytnuté osobní údaje mohou být dále použity ke korespondenci s klientem, tj. k vyřizování jejich dotazů, ke sdělením souvisejících s objednávkou a s vyřízením reklamací a k ostatním účelům dle platných právních předpisů. V případě souhlasu klienta jsou osobní údaje využívány rovněž k rozesílání novinek emailem. Nezbytně nutné osobní údaje jsou z důvodů řádného uskutečnění a dokončení obchodu poskytnuty přepravním společnostem. Poskytovatelé těchto služeb mají povinnost zachovat mlčenlivost a zároveň mají odpovědnost za ochranu těchto osobních údajů před zneužitím. V případech, které stanovuje zákon, může společnost poskytnout osobní údaje státním institucím.

4. Jak dlouho osobní údaje uchováváme

Osobní údaje uchováváme po dobu pěti let od posledního obchodního případu, přičemž se tato doba automaticky prodlužuje s dalším nákupem či poskytnutou službou.

5. Práva související s osobními údaji, provádění úprav a mazání osobních údajů

Každý klient má právo na vyslovení nesouhlasu se zpracováním svých osobních údajů. V tomto případě, je potřeba informovat nás písemně na e-mailovou adresu: odevnivytvarnik@seznam.cz. V případě zájmu o poskytnutí informací o osobních údajích, které jsou k Vaší osobě ve společnosti IN-SPIRACE shromažďovány a zpracovávány, je potřeba kontaktovat nás na e-mailové adrese odevnivytvarnik@seznam.cz. V případě žádosti o opravu či vymazání poskytnutých osobních údajů z databáze společnosti IN-SPIRACE, je nutné sdělit nám tuto skutečnost na e-mailovou adresu odevnivytvarnik@seznam.cz.  Osobní údaje použité k již uskutečněnému obchodního případu či poskytnuté službě není možné zpětně změnit či vymazat, poněvadž jsou součástí účetního případu vyplývajícího ze zákonné úpravy a jsou archivovány dle platných právních předpisů.

6. Bezplatné zasílání newsletterů a odhlašování zasílání newsletterů

Na základě souhlasu klienta se zasíláním newsletterů při on-line registraci, příp. na základě dodatečného odsouhlasení se zasíláním newsletterů prostřednictvím e-mailu od společnosti IN-SPIRACE, nebo souhlasu ve formuláři v kamenné prodejně IN-SPIRACE, jsou klientům zasílány zdarma (formou e-mailu) marketingové, propagační materiály a pozvánky společnosti IN-SPIRACE. V případě, že klient požaduje zrušení zasílání newsletterů je potřeba nás informovaat na e-mailové adrese odevnivytvarnik@seznam.cz o tom, že žádáte zrušení zasílání newsletterů Máte-li jakékoliv dotazy či potřebujete poskytnout informace ohledně ochrany osobních údajů, neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím e-mailu odevnivytvarnik@seznam.cz nebo písemnou formou (formou dopisu) na adrese IN-SPIRACE Irena Šikulová, Masarykovo náměstí 15, Bystřice nad Pernštejnem, 593 01 Zpracování a ochrana osobních údajů zákazníků se řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.